Make your own free website on Tripod.com
  Samoborska klima
 
    Samobor je smješten u umjerenom europskom pojasu, 45°48’6" sjeverne zemljopisne širine i 15°42’49" istočne zemljopisne dužine, 168 metara nadmorske visine (podnožje župne crkve Sv. Anastazije). 
    Klima se bitno ne razlikuje od klime okolnog područja središnje Hrvatske. To je tipična umjerena kontinentalna klima. 

Livadićeva ulica i potok Gradna
    Srednje zimske temperature u siječnju nešto su ispod 0°C, a srednje ljetne temperature u srpnju oko 20°C. Količina oborina je oko 1.000 mm godišnje u nizinama, a u gorju oko 1.200 mm. Oborine su tijekom godine ravnomjerno raspoređene. Snijeg se zadržava na tlu prosječno više od 60 dana u godini na Samoborskom gorju, a oko 40 dana u nizini. Najučestaliji vjetrovi su iz pravca sjeveroistoka i jugozapada.  
    Veliki dio samoborskog područja pokriven je šumom. Do 400 metara nadmorske visine pretežito su to šume bukve, graba, hrasta i kestena, a iznad te visine uglavnom bukve, smreke i jele.
Karta Samobora i okolice
 Vrijeme