Grb grada Samobora

Samobor općenito 

Samobor klima 

Povijest Samobora 

Samobor turizam 

Samobor kultura 

Samobor priredbe 

Zanimljivi linkovi 

Natrag na početnu stranicu 
 

Samobor statistika
 
Statistika
Popis 1991.
 
 
Broj naselja
78 
Broj stanovnika 1981.
32.875 
Broj stanovnika 1991.
34.370 
Indeks 91/81
104,5 
Starost 0-19 godina 9.126
Starost 20-44 godine 12.770
Starost 45-64 godine 8.601
Starost 65 i više 3.479
Hrvati
32.417 
Ostali
1.953 
Prosječan broj stanov/naselje
448 
Površina u četv. km
250,0 
Prosj. broj stan/četv. km
139,6 
U inozemstvu - ukupno
1.683 
U inozemstvu - rade
1.071 
U inozemstvu - članovi obitelji
612 
Broj domaćinstava 10.199 
Poljoprivredna 185
Mješovita 468
Nepoljoprivredna 9.451
Bez prihoda
95 
Broj stanova
10.511 
Poljoprivredno stanovništvo
1.150 
Poljoprivredna gospodarstva 3.943 
Radno aktivno stanovništvo 15.462
Žene 6.741
Osobe s osobnim prihodom 5.200
Žene 2.702
Uzdržavano stanovništvo 12.025
Žene
7.316 
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
PODACI ZA 1993. god. 
Rođeni - ukupno
411 
Mrtvorođeni
Živorođeni - ukupno
411 
Muški
221 
Ženski
190 
Rođeni izvan braka
23 
Rođeni uz med. pomoć
411 
Umrli - ukupno
394 
Muški
210 
Ženski 
184 
Umrla dojenčad - ukupno
Muški
Ženski
Prirodni prirast
17 
Sklopljeni brakovi
212 
Razvedeni brakovi
39 
OBRAZOVANJE, KULTURA I ZDRAVSTVO PODACI ZA 1994. god.
Osnovne škole
16 
Broj učenika
3.512 
Broj učitelja
206 
Srednje škole
Broj učenika
1.346 
Broj učitelja
77 
Narodna sveučilišta
Opće obrazovanje - tečajevi
Polaznici
506 
Stručno obrazovanje - tečajevi
11 
Polaznici 487
Kinematografi 1
Broj sjedala 382
Posjetitelji 54.000
Radio pretplatnici 8.430
TV pretplatnici 7.717
Liječnici 38
Zubari 12
Farmaceuti 9