Make your own free website on Tripod.com
 

Grb grada Samobora
 

Samobor povijest 

Samobor klima 

Samobor turizam 

Samobor kultura 

Samobor priredbe 

Samobor statistika 

Zanimljivi linkovi 

Natrag na početnu stranicu

Samobor općenito 
    Samobor je grad na istočnim obroncima Samoborskog gorja, smješten na izlazu iz slikovite doline potoka Gradna prema Savskoj nizini. Jedno je od najstarijih i najprivlačnijih izletišta, svega dvadeset kilometara od Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske i pet kilometara od granice s Republikom Slovenijom. Granični prijelaz Bregana jedan je od najvažnijih zapadnih ulaza u Hrvatsku. Grad je nastanjen s oko 15.000 stanovnika, a u okolici u 77 sela i naselja živi još 20.000 stanovnika. Do 1993. godine i 13 naselja općine Sveta Nedelja bilo je dijelom Samobora, pa je općina Samobor imala oko 48.000 stanovnika. Novim teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske Samobor je stekao status grada, a općina Sveta Nedelja postala je zasebna administrativna jedinica.
Trg kralja Tomislava
    Grad Samobor pripada Zagrebačkoj županiji. Gradom upravlja Gradsko vijeće koje čini 26 vijećnika. 20 vijećnika se bira proporcionalnim sustavom sa stranačkih lista, a 6 vijećnika se bira izravno u izbornim jedinicama. Posljednji lokalni izbori održani su u proljeće 1997. godine. Gradsko vijeće imenuje izvršnu vlast koju čine gradonačelnik, dva zamjenika gradonačelnika i Gradsko poglavarstvo od 13 članova. Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva.  
    Hrvatska u Europi